KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi, devamında “sözleşme” olarak anılacaktır ve www.feenapp.com sitesinde ya da mobil uygulamasında ¨site ya da portal” olarak anılacaktır yer alan diğer kurallar ile Google Play, Apple Store ve diğer tarayıcılarda sunulan Feen adlı uygulama tarafından sunulan ürün/hizmet/bağışların şart ve koşullarını düzenlemektedir.

İşbu “Portal”ın sahibi, 1593/1 sokak No:6 Lider Centrio Plaza C Blok Kat:5 Daire:52 Bayraklı İzmir  adresinde mukim Sükan Türkyılmaz “Feen” olarak anılacaktır. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Feen” tarafından sağlanmaktadır.

Sitede ve Feen uygulamasında yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, kullanıcıyla FEEN arasında yapılmaktadır. Kullanıcı, FEEN’e ait ürün ve hizmetleri kullanmakla, işbu sözleşmeyi ve eklerini okuduğunu, tüm hüküm ve şartlarını kabul ettiğini beyan eder.

Feen mobil uygulamasını kullanarak ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Portal”ı kullanmaktan vazgeçiniz.

“FEEN” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “kullanıcı”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.feenapp.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim sağlayan her gerçek kişi, tüzel kişi ve kamu kurumu “Kullanım Koşulları”nı ve “FEEN” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” www.feenapp.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

Hizmet; kullanıcıların ürünler, hizmetler ve bağışlar için  ilan (“Ürün,hizmet ve bağış İlanları”) koyabilecekleri ve bunlara göz atabilecekleri bir forum içermektedir. Bu ürün, hizmet ve bağış ilanları tarafımızdan değil, kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır. Herhangi bir ürün, hizmet ve bağışı satmamakta, kiralamamakta veya diğer bir şekilde mevcut kılmamaktayız. Söz konusu ilanlardan, (işbu sözleşmede yer hükümler dışında) ürün, hizmet ve bağış ilanları için sorumlu veya mesul değiliz veya söz konusu ürün ilanları FEEN tarafından herhangi bir teklif teşkil etmemektedir.

  • TANIMLAR

“Portal”: Feen isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Feen’in “Hizmet”lerini sunduğu mobil uygulamadır.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek kişi, tüzel kişi ve kamu kurumunu içerir.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan Ürün/hizmet/bağışlardan işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”dır.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği bilgilerin “Feen” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “FEEN” tarafından reddedilebilir veya üyeden ek şart ve koşullar talep edilebilir. “FEEN” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“FEEN Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “FEEN”e talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Portal” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel mobil uygulama bütünüdür. Eğer bir sosyal medya ağı kullanarak kaydolursanız, bizi kayıt işlemleriniz ile bağlantılı olan sosyal medya ağından edindiğimiz bilgilerinize Gizlilik Politikamız uygun olarak erişmeye, kullanmaya, ifşa etmeye ve saklamaya dair yetkilendirmiş olursunuz. Kullanıcı, hesap bilgilerinin ihlal edildiğini düşünüyor ise derhal Feen’e başvurmalı ve bildirimde bulunmalıdır.

“FEEN Hizmetleri” (“Hizmet”): “Portal” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “FEEN” tarafından sunulan uygulamalardır. “FEEN”, “Portal” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“FEEN Arayüzü” : FEEN ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “FEEN Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “FEEN”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

FEEN Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Feen”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. HİZMETİN KAPSAMI

3.1. “FEEN”, “Üye”ler tarafından “FEEN Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “FEEN Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “FEEN”, “Portal” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. “FEEN”, “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında filtreleme hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. “FEEN”, “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “FEEN”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “FEEN”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, “Üye”ler tarafından “FEEN Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “FEEN”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan, ürün ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, orijinalliğini, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “FEEN”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “FEEN”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını, bu sözleşme uyarınca “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. “Kullanıcı” “Portal” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi davranışlarda FEEN’in Kullanıcıya karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkına haiz olduğunu kullanıcı kabul ve beyan edilmektedir.

4.4. “Kullanıcı”lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “FEEN”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “Kullanıcı”lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “FEEN”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz 3. kişilerin eline geçmesi halinde, kullanıcılar, FEEN’nin hiçbir sorumluluğunun doğmayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. “FEEN”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi”ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcı”ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. “FEEN”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “FEEN” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”FEEN” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.8. FEEN, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının FEEN’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “FEEN”in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “FEEN’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “FEEN”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “FEEN Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “FEEN” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “FEEN” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “FEEN’in her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. “Portal”ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Portal”ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar FEEN’in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi FEEN, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Portal’in kullanımına izin verilebilir. “Site”nin ve “Portal”deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “FEEN”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “FEEN”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlardan “FEEN”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13. Herhangi bir Ürün, hizmet ve bağış İlanının portal aracılığıyla mevcut olması veya reklamının yapılması Ürün, hizmet ve bağış İlanına veya bunun sağlayıcısına FEEN tarafından onay verildiği anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir Ürün, hizmet ve bağış ilanına veya kullanıcıya ilişkin herhangi bir garantimiz bulunmamaktadır. Herhangi bir Ürün, hizmet ve bağış ilanına veya Ürün, hizmet ve bağış İlanının mevcudiyetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin her an değiştirilebilmektedir. Ürün, hizmet ve bağış İlanlarının konusunun pazarlanması, tanıtımı, satışı, satın alınması, teslimatı, teslim alınması, elde bulundurulması ve kullanılması ile ilgili yürürlükte bulunan kanunları kullanıcıların bildiği ve riayet ettiği kabul edilir. FEEN tarafından HER TÜRLÜ nedenle herhangi bir ürün ilanını kaldırma hakkı her zaman saklıdır.

Ürün İlanı yayınlamak ve herhangi bir Ürün İlanı ile ilgili herhangi bir işlem yapmak veya herhangi bir devir gerçekleştirmek için gerekli tüm yetki ve izinlere sahip olduğunuzu ve eğer bu işlemleri yapmak için yasal olarak kabul edilen (Türkiye için geçerli yaş sınırı 18’dir.) yaşta değil iseniz, uygun veli veya vasinin rızası ile gereken yetki ve izinleri sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Birçok ülkede yasal yaş 18 olarak kabul edilmektedir.

4.14. Sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri Ürün İlanları, profil sayfalarının yaratılması, forumlara sunum yapma, sosyal medya aracılığıyla bağlanma, mesaj panoları, sohbet, yorum yapma ve Hizmetin diğer interaktif kanalları aracılığıyla sunabilirsiniz (her biri “Sunum”). Her bir yaptığınız Sunumdan sorumlusunuz. Kullanıcılar, FEEN’in sunumların herhangi bir üçüncü kişi tarafından izinsiz ve kötüye kullanımı, dağıtılması üzerinde hiçbir şekilde sorumluluk sahibi olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.15. Sunumlarınız mülkiyeti size aittir ancak yaptığınız her bir Sunum için bize size veya herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir ilave ödeme yapılmaksızın; her bir Sunumu çoğaltmak, yaymak, sunmak ve sergilemek (kamuya açık olarak veya başka bir şekilde), her bir Sunumun türev çalışmalarını yaratmak, her bir Sunumu uyarlamak, değiştirmek ve başka yollarla kullanmak veya bu tür Sunumu şimdi bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir formatta veya medyada ve herhangi bir amaçla (tanıtımlar gibi promosyon amaçlı olanlar da dahil olmak üzere) analiz etmek ve kullanmak üzere bize dünya çapında, telifsiz, tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, sürekli, geri alınamaz, devredilebilir ve her şekilde alt lisanslanabilir (çoklu aşamalar üzerinden) bir lisans vermektesiniz.

Buna ek olarak, Portala ilişkin veya başka bir şekilde bir fikir, öneri, teklif veya başka bir malzeme (“Geri Bildirim”) sağlarsanız söz konusu Geri Bildirim, Sunum olarak kabul edilecektir ve işbu vesile ile söz konusu Geri Bildirimin gizli olmadığını ve söz konusu Geri Bildirim’i bize sunmanız bedelsiz, talep olmaksınız verilmiş ve herhangi bir sınırlı olmaksızın yapılmış olduğunu, bizim üzerimizde herhangi bir yükümlülük yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Bu bölümde verilen bütün lisansları vermek için gerekli mülkiyet dahil tüm haklara sahip olduğunuzu ve Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak sağladığınız Sunumlarınızın ve bunları sunumunuzun eksiksiz ve doğru olacağını, hileli ve haksız olmadığı gibi yürürlükteki bir yasayı veya üçüncü bir tarafın hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz. Her türlü manevi haklardan ve/veya Gönderiler ile ilgili malzemelerin eser sahipliği sıfatı veya bütünlükleri ile ilgili herhangi bir hukuk kavramı uyarınca yürürlükteki herhangi bir yasa altında sahip olacağınız haklarınızdan işbu sözleşme ile geri dönülemez şekilde feragat etmektesiniz.

FEEN uygulaması kapsamında üyeler arasında yapılan ve hukuki sonuç doğuran her türlü alım, satım, bağış, takas vb iş ve işlemler kapsamında, kişiler arasında kurulacak hukuki ilişkide FEEN’in işlem yapacak kişiler arasında doğacak herhangi bir hukuk uyuşmazlığa ilişkin olarak sorumluluğu bulunmamaktadır. Program kapsamında yapılan/yapılacak her türlü alım, satım, bağış, takas vb iş ve işlemler nedeniyle işleme konu ürünün, fikrin, malzemenin ve her türlü materyalin hatalı, yanlış, taklit, ayıplı, kusurlu, istenilen standartlarda olmamasından kaynaklı olarak FEEN’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. FEEN yalnızca ürünlerin satışına ortam sağlayıcılığı yapmaktadır. Hiçbir üyenin Platforma yüklediği ürüner için hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.  İş bu üyelik sözleşmesini imzalamakla/onaylamakla her türlü alım, satım, bağış, takas vb iş ve işlemler nedeniyle doğacak kamu ve özel hukuka ilişkin her türlü uyuşmazlıkla ilgili FEEN’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmektesiniz. 

4.16. Gözetim. Gönderilerinizi, portal’da görünmeden önce veya sonra (böyle bir zorunluluğumuz olmasa dahi) (doğrudan veya bir yazılım kullanarak) denetleyebilir, değerlendirebilir, değiştirebilir veya kaldırabiliriz ya da Hizmete erişiminizi ve kullanımınızı değerlendirebiliriz. Gizlilik Politikamıza tabi olarak, portal’a erişiminiz ve Portal’ı kullanımınız ile ilgili bilgileri herhangi bir kişiye herhangi bir neden veya amaçla açıklayabileceğimizi kabul etmektesiniz.

4.17. Öne Çıkan Ürün İlanları ve Sunumlar. Hizmetler ile bağlantılı olarak ücret karşılığı (“Ücretler”) belirli gelişmiş özellikler (örneğin Ürün İlanınızın yayında “öne çıkarılması”) sunabiliriz (“Ücretli Hizmetler”). Tüm Ücretler Uygulamada veya Sitede belirtilmiş veya açıklanmıştır ve Türk Lirası olarak belirlenmiştir ve yürürlükteki vergileri içermektedir. Ödemeler Uygulamayı orijinal olarak indirdiğiniz Google Play veya iTunes uygulama mağazası veya birlikte çalıştığımız lisanslı ödeme sistemi şirketleri aracılığıyla tahsil edilecektir. Uygulama mağazalarından doğrudan yürürlükteki “uygulama içi” satın alım kurallarına ve politikalarına ulaşabilirsiniz. Tüm faturalama ve geri ödeme soruları uygun uygulama mağazasına yöneltilmelidir. Ücretli Hizmetlerin teslimatı satın alımı takiben derhal sağlanacaktır.

Ücretli Hizmetlerin bazıları otomatik yenileme ödemeleri ile abonelik esasında sunulabilir (“Abonelik Hizmetleri”). Her bir abonelik hizmeti tipi için faturalama dönemi satın alım anında Uygulamada veya Sitede belirtildiği şekilde olacaktır. Aboneliklerinizi Google Play veya Apple Store uygulama mağazasındaki hesabınızdan yönetebilirsiniz. Herhangi bir Üyelik Hizmetini iptal etmek için iptalinizi uygun uygulama mağazasından sunmalısınız. Bir sonraki faturalama döneminin ücretleri yüklenilmesinden kaçınmak için bir sonraki faturalama döneminin başlamasından önce bir Abonelik Hizmetinin iptal etmelisiniz. Herhangi bir iptali takiben, Abonelik Hizmetlerine mevcut faturalama döneminizin sona ermesine kadar erişim sahibi olmaya devam edeceksiniz ve sonra Abonelik Hizmeti otomatik olarak sona erecektir. Aboneliğin uygulandığı uygulamayı veya hesabı silerseniz, abonelik, zamana bağlı ise ve faturalama dönemi bitmemişse bile tam olarak yanacaktır.

FEEN, ücretleri, kendi takdirine göre dönem dönem değiştirme hakkına haizdir ve kullanıcılara hiçbir şekilde bildirim yükümlülüğü yoktur. Ücretlerdeki herhangi bir değişiklik bir sonraki faturalama dönemine uygulanacaktır. Yukarıda belirtilenler, veya tarafımızca açıkça aksinin kabul edilmiş olması haricinde, Ücretli Hizmetlerin bütün satışları (herhangi bir Abonelik Hizmeti de dahil) kesindir ve iade yapılmayacaktır. Kısmen kullanılmış Abonelik Hizmetleri dönemleri için iade yapılmayacak veya kredi verilmeyecektir.

4.18. Tıkla ve Ara Özelliği. Hizmet kapsamında, kayıt sırasında Uygulamaya sunduğunuz telefon numarasını, söz konusu numaradan diğer kullanıcıların sizi araması için Bağış İlanınız ile birlikte paylaşabileceğiniz bir tıkla ve ara özelliği sunmaktayız. Tıkla ve ara hizmeti düğmesini seçerek veya açarak telefon numaranızın Ürün İlanlarınızı inceleyen Uygulamadaki Hizmet kullanıcıları için açık olarak paylaşılmasına burada onay vermekte olduğunuzu unutmayınız. Uygulama içinde kamuya açık hale geleceği için telefon numaranızın güvenliğine ilişkin herhangi bir beyan vermemekte veya güvenliğini garanti etmemekte, bundan doğacak her türlü uyuşmazlık bakımından tarafımıza sorumluluk yüklenemeyeceğini bildirmekteyiz.

4.19. Sınırlandırılmış Haklarınız: Uygulama son kullanıcılara lisanslanır, satılmaz. İşbu Sözleşmeye uymanız koşuluyla ve sadece FEEN tarafından Uygulamayı kullanmanıza izin verildiği süre boyunca sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez, alt lisanslanamaz esasa dayalı olarak Uygulamayı sadece kendi kullanımlarınız için sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir mobil cihazda kurmanıza ve kullanmanıza burada izin vermekteyiz. İşbu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına uymadığınız takdirde (i) derhal Uygulamayı kullanmayı durdurmalı, (ii) Uygulamayı mobil cihazınızdan kaldırmalı ve silmelisiniz ve (iii) Uygulamayı tekrar kullanmanız size açık izin verilene kadar Uygulamayı herhangi bir mobil cihazda kullanmanız yasak olacaktır. Uygulamanın zaman zaman gerektirdiği sistem izinlerini kabul etmemeniz durumunda, Uygulamayı veya işlevlerinin belirli bir kısmını kullanamayacağınızı lütfen unutmayınız. Hizmeti kullanmak için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin edinimi, korunması ve ücretlendirilmesinden kullanıcıların sorumlu olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Buna ek olarak, işbu Sözleşmeye uymanız koşuluyla ve FEEN’in Siteyi kullanmanıza izin verdiği süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Sitede size erişimini sağladığımız herhangi bir bölümün tek bir (1) kopyasını, herhangi bir cihazda ticari olmayan kişisel kullanımınız için görüntüleyebilirsiniz.

4.20.Takas oyunu: Uygulama içinde sunulan takas oyunu belli bir eşleşmeye göre çalışan bir yazılım olup takas oyunu sonucunda yapılan eşleşmelerin hiçbir sonucundan Feen uygulamasının sorumluluğu bulunmamaktadır. Takas oyununa katılma konusunda kişi ve kurumlar tamamen özgür olup sonuçlarında bir öneri ya da yönlendirme sonucu çıkmayacağı gibi hiçbir koşul ve şartta FEEN’e sorumluluk yüklenemez.

5. GARANTİLERİN SINIRI

Yürürlükteki kanun hükümlerinin izin verdiği en geniş ölçüde: (a) hizmet, ürün, bağış ve herhangi bir üçüncü taraf materyalleri, FEEN tarafından açık, zımni veya yasal hiçbir garanti olmaksızın “olduğu gibi”, “olduğu yerde” ve “bulunduğu yerde ” tarafımızdan size sunulmaktadır; ve (b) FEEN, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal olmaması ve mülkiyete ilişkin garantiler dahil, hizmet ve herhangi bir ürün ilanına ve üçüncü taraf materyallerine ilişkin herhangi bir garantiyi reddetmektedir. (bu bölümdeki veya sözleşmenin başka bir yerindeki) her türlü ret hem FEEN hem bağlı kişileri, hem de ayrı ayrı bunların hissedarları, direktörleri, görevlileri, çalışanları, bağlı kişileri, vekilleri, temsilcileri, lisans verenleri, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları (hep beraber, “bağlı ortaklıklar”) ve ayrı ayrı bunların halefleri ve devralanları için de geçerlidir.

Hizmet, ürün ve bağışın güncel, eksiksiz, doğru veya güvenli olduğuna veya olacağına veya hizmete erişimin kesintiye uğramayacağına dair FEEN tarafında hiçbir garanti verilmemektedir. Hizmet, bu Sözleşmeyi ihlal eden veya Sözleşmeyle çelişen yanlışlar, hatalar ve materyaller içerebilir. Bunun yanında, üçüncü şahıslar da Hizmette yetkileri olmadan değişiklikler yapabilir. Böyle bir değişikliği fark ederseniz, lütfen bu değişikliğin ne olduğunun bir tarifini ve Hizmet içindeki konumunu info@feenapp.com adresinden bizimle paylaşınız.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Yürürlükteki kanun hükümlerinin  izin verdiği en geniş ölçüde: (a) Feen, herhangi bir sözleşme, (ihmal dahil) haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka bir kavram tahtında, kar kaybı, veri kullanımı, diğer maddi olmayan varlıkların kaybı, (herhangi bir sunumun üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi dahil) sunum güvenliğinin kaybına ilişkin zararlar dahil, herhangi bir dolaylı, arızi, bağlı, özel, emsal veya cezai hiçbir zarardan, bu zarar veya kayıpların olma olasılığı önceden bildirilmiş olsa dahi, sorumlu olmayacaktır; (b) yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Feen, başka bir hizmet kullanıcısı ile uyuşmazlıklar dahil olmak üzere, sizin portalı kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, veya herhangi bir ürün, hizmet ve bağış ilanlarından veya ürün,hizmet ve bağış ilanlarına ilişkin işlemlerden veya devirlerden, üçüncü taraf materyallerinden, doğan zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır; (c) portal ve üçüncü taraf materyalleri ile ilgili memnuniyetsizlikleriniz bakımından portalı kullanmayı sonlandırabilirsiniz; ve (d) feen’in sözleşmeden ve sözleşme sebebiyle kaynaklanacak her türlü ihmal, haksız fiilden veya başkaca tüm zarar, kayıp ve dava sebepleri için herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

7. TAZMİNAT

Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; FEEN’i, Bağlı Ortaklıklarını, ayrı ayrı her birinin haleflerini ve devralanlarını, (a) portalı kullanımınız veya portal ile bağlantılı olarak faaliyetleriniz (Sunumlar dahil); (b) Ürün, hizmet ve bağış İlanları, Ürün, hizmet ve bağış İlanlarına ilişkin işlemler veya devir veya Hizmetin diğer kullanıcıları ile aranızdaki uyuşmazlıklar; ve (c) bu Sözleşmenin sizin tarafınızdan ihlali veya iddia edilen ihlalinden doğan veya bunlarla bağlantılı tüm iddialar, sorumluluklar, zararlar, hükümler, kararlar, kayıplar, maliyetler, giderler ve ödemeler (avukatlık ücreti dahil) karşında savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan beri kılmayı kabul etmektesiniz.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

Bu Sözleşme, sizinle FEEN arasında herhangi bir ortaklık, ortak teşebbüş, işçi- işveren, acente veya franchise veren-franchising alan ilişkisi yaratmaz ve bu şekilde yorumlanamaz. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu Sözleşme’den ayrılabilir kabul edilecek ve ayrılan bu kısım kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin bir kısmını veya tamamını, önceden verilmiş açık yazılı onayımız olmadığı sürece temlik edemez, devredemez veya alt lisanslayamazsınız. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslayabiliriz. Taraflardan birinin bu Sözleşme altındaki ihlal veya temerrütten feragat etmesi, önceki veya sonraki ihlal veya temerrütlerden de feragat olarak addedilmeyecektir. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık sağlamak içindir ve kesinlikle herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıp açıklamaz. Tekil olarak tanımlanan tüm terimler, çoğul olarak kullanıldığında da uygun olduğu ve aksi belirtilmediği sürece aynı anlama gelecektir. İşbu Sözleşmede “dahil” ibaresinin veya onun varyasyonlarının herhangi bir şekilde kullanılması “sınırlı olmaksızın” ifadesi tarafından takip ediliyormuş gibi yorumlanacaktır. Bu Sözleşme, işbu Sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşullar dahil olmak üzere, sizinle FEEN arasındaki, Sözleşmenin konusu ile ilgili olan sözleşmenin tamamını teşkil eder ve söz konusu konuyla ilgili olarak sizinle FEEN arasında önceden veya eşzamanlı olarak yapılmış olan yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer. Size bildirimler (bu Sözleşmedeki değişikliklere ilişkin bildirimler de dahil olmak üzere) Hizmette ilan edilerek, e-postayla (her durumda uzantılar içerecek şekilde) veya normal posta yoluyla yapılabilir. Hiçbir sınırlama olmaksızın, işbu Sözleşme’nin basılı hali ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirim, bu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme ile ilgili olan adli veya idari işlemlerde, orijinal ve basılı olarak meydana getirilen edilen iş belgeleri ve kayıtların kabul edildiği ölçüde ve aynı şartlara tabi olarak kabul edilebilir olacaktır. FEEN, kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı sorumlu değildir.

8.2. Bağışla özelliği içinde sunulan (Belediye, geri dönüşüm, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları, geri dönüşüm firmaları tarafından sunulan) hizmet, bilgi ve iletişim bilgisi dahil bilimum bilginin doğru, güncel ve tarafsız olduğu ile ilgili hiçbir taahhütümüz yoktur. Portal’ ın bağışla bölümünde sunulan bilgilerin hatalı, ayıplı ve kusurlu olmasından hiçbir şekilde FEEN uygulaması sorumlu değildir. “Bağışla” özelliğinin kullanılmasına bağlı olarak oluşacak hukuki ilişki nedeniyle doğacak başta veraset ve intikal vergisi olmak üzere her türlü yasal mevzuattan kaynaklı vergi yükümlülüğünden FEEN’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İş bu sözleşmenin imza edilmesiyle/kabul edilmesiyle/digital ortamda onaylanması ile konu işlem tarafı olanlar (“bağışlayan”, “bağışı kabul eden”) başta veraset ve intikal vergisi olmak üzere doğacak tüm yasal vergi yükümlülüğünün, gerekli bildirimlerin yapılması yükümlülüğü dahil olmak üzere kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan ederler.    

8.3. Uygulamada dünya ve doğa ya fayda sağlamak amacıyla yapılan karbon ayak izi hesaplaması ve buna olarak sunulan görsel ve rakamsal değerler tamamen kişi ve kurumları çevre konusunda teşvik amaçlı olup hiçbir şekilde gerçeklik durumu söz konusu olmadığı gibi bundan dolayı FEEN’ e hiçbir sorumluluk yüklenemez.

8.4. Kullanıcı diğer kullanıcıların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ve benzeri her türlü hukuka ahlak ve adaba aykırı eylemlerden, iş ve işlemlerden, söylemlerden kaynaklı olarak FEEN’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.5. FEEN, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, FEEN tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Uygulamadaki profil bölümünün üyelik bilgileri kısmında bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

8.6. FEEN yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir.

FEEN’un sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

8.7. Site üzerinde Kullanıcı profili (Kullanıcı’ya ait bilgiler içeren alan) oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı’ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı’ya aittir. FEEN, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.8. Kullanıcı’nın, Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, FEEN tarafından gerekli görüldüğü hallerde değiştirilebilecek ve silinebilecektir.

8.9. Kullanıcı, kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, FEEN’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Site üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, FEEN’in konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve FEEN’in Kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.11. Kullanıcı ve FEEN hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

8.12. FEEN’un, Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site’de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış bir Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı’nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün’ü Site’de elden çıkarması yasaktır. FEEN, gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı’nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

8.13. FEEN, uygulamanın diktir ve yorum al kısmında iletişim bedeli olarak kullanıcıdan alınan bedelin yüzde ellisini çıkardıktan sonra geri kalan bedeli fatura ederek Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya banka eft / havale yoluyla aktarır. FEEN kendi hizmet bedeline yönelik mali sorumluluğunu yerine getirmekle (ödeme için bir tarih yazarsak kendimizi bağlamış mı oluruz?)yükümlüdür. Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır. Kullanıcı Hizmet sağlayıcıdan aldığı hizmetin eksik ve ayıplı olmasından dolayı Feen’e hiçbir kusur atfedemez. Bu ve buna benzer hiçbir memnuniyetsizlik, eksiklik yada hizmet sağlayıcının hizmeti yerine getirmemesinden ötürü FEEN sorumlu değildir.

8.14. FEEN, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün ilanında), Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak, FEEN ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, FEEN’i hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış/ Kullanılmamış/ sıfır(etiketli ürün)/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, FEEN’un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.15. Giysi kumbaralarının/Giysi Bankalarının aplikasyonda bulunan adreslerde yer almaması veya farklı noktalarda bulunmasından dolayı FEEN ‘in her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.16. FEEN uygulamasında yer alan belediye, kurum ve geri dönüşüm firmalarının ve/veya çalışanlarının her hangi bir olumsuzluğundan FEEN uygulamasının her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Belediye, kurum ve geri dönüşüm firması ve/veya çalışanlarında kaynaklı kullanıcı ve 3.şahısların uğrayacağı maddi ve manevi hiçbir zarardan FEEN uygulamasının sorumluluğu bulunmamaktadır.

            9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla “FEEN Veritabanı”, “FEEN Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “FEEN”in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “FEEN”e ait ve/veya “FEEN” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “FEEN” hizmetlerini, “FEEN” bilgilerini ve “FEEN”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “FEEN”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “FEEN” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “FEEN”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “FEEN” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “FEEN”; “FEEN” hizmetleri, “FEEN” bilgileri, “FEEN” telif haklarına tabi çalışmaları, “FEEN” ticari markaları, “FEEN” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

10. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“FEEN”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Değişen hükümler, Portal‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Savaş, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, pandemi, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya FEEN’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) FEEN’in işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, FEEN ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez ve FEEN aleyhine tazminat yükümlülüğü doğurulamaz.

            12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Tüketici Hakem Heyetleri, İzmir Adliyeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK ve KABUL

“Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. 13 (on üç) maddeden ibaret işbu “Kullanım Koşulları Sözleşmesiş”, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, “FEEN” tarafından “Portal”da yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

FEEN                                                               KULLANICI